O nas

Maciej Prósiński

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Mechaniki. Specjalista w zakresie Spawalnictwa. Ukończył studia podyplomowe International Welding Engineering oraz wiele kursów i szkoleń. Posiada duże doświadczenie w zakresie naprawy, modernizacji cystern m.in. w branży paliwowej. Od wielu lat pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego firmy ELDA (jednej z firm założycielskich Willig Polska Sp. z o.o.), gdzie odpowiada za zarządzanie kontraktami z Klientami Kluczowymi oraz prawidłową realizację strategii przedsiębiorstwa. Jest autorem wielu nowatorskich rozwiązań w zarządzaniu firmą serwisową oraz zasobami ludzkimi. Wyniki finansowe przedsiębiorstwa, którym zarządza dowodzą skuteczności jego działań.

Adam Prósiński

Absolwent Prawa, posiada sześcioletnie doświadczenie w zarządzaniu Spółkami, 4 lata sprawował funkcję Wiceprezesa Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., od 2 lat zasiada na stanowisku Wiceprezesa w ELDA Sp. z o.o. Podczas swojej wieloletniej kariery zawodowej zdobył cenne doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz w zakresie Prawa Handlowego, Gospodarczego, jak również Prawa Zamówień Publicznych.

Grzegorz Ceregra

Absolwent SGGW-AR w Warszawie, wydział Techniki Rolniczej i Leśnej oraz podyplomowych studiów z zakresu logistyki na Politechnice Warszawskiej. Od ponad 25 lat związany z branżą transportową. Posiada duże doświadczenie w zakresie obsługi klienta, zarządzania strukturami handlowymi oraz sprzedażą pojazdów i usług serwisowych, które zdobywał pracując na stanowiskach menadżerskich w czołowych firmach motoryzacyjnych.